Pravne informacije

Podaci sa sudskog registra

Tvrtka: Web na kvadrat d.o.o.

Mjesto i godina registracije: Trgovački sud u Zagrebu, 2020.

MBS: 081340870

OIB: 03056899713

EUID: HRSR.081340870

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Osnivač/član društva: MARKO HABERL, OIB: 13334532365

Sjedište/adresa: Zagreb, Zagrebačka cesta 194

Plaćanja

Raiffeisenbank Hrvatska
IBAN: HR2424840081135181023