Imate pitanja?

Pronađite odgovore na ona koja se najčešće postavljaju.

  1. Što je sa domenom i hostingom?
  2. Kako izgleda proces ugovaranja projekta?
  3. Kakvi su uvjeti plaćanja i kako izgleda realizacija projekta?
  1. Dogovorili smo projekt. Kako izgleda realizacija projekta i kakvi su uvjeti plaćanja?

Po prihvaćanju ponude možemo krenuti sa dogovorenim projektom. Rok izrade i uvjeti plaćanja se definiraju po ponudi, a ovise o veličini projekta.

Okvirno, za većinu manjih do srednjih projekata, bez kompleksnih prilagođenih rješenja, držimo se roka isporuke unutar 10 do 20 radnih dana, a plaćanje se vrši neposredno prije puštanja projekta u produkciju.


  1. Trebam web stranicu, a nemam ni domenu ni hosting. Od kuda da krenem?
  1. Trebam web stranicu i želim vas angažirati. Kako izgleda proces dogovaranja projekta?